Göd Város Önkormányzata Polgármesterének 15/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Göd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 7 688 096 eFt-ban állapítja meg.

2. § A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét 4 407 291 eFt-ban állapítja meg. A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-24. sz. mellékletek mutatják be.

Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 7 203 169 eFt-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 4 006 487 eFt-ban állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 491 849 eFt-ban állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 486 529 eFt-ban állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 811 978 eFt-ban állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését 764 889 eFt-ban állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 246 965 eFt-ban állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 238 036 eFt-ban állapítja meg.

11. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 380 371 eFt-ban állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 375 881 eFt-ban állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 322 526 eFt-ban állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 320 533 eFt-ban állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 175 965 eFt-ban állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 165 959 eFt-ban állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 43 286 eFt-ban állapítja meg.

18. § A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 38 224 eFt-ban állapítja meg.

19. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 81 338 eFt-ban állapítja meg.

20. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 80 104 eFt-ban állapítja meg.

2020. évi költségvetési maradvány

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetési maradványát 3 956 745 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:

a) Önkormányzat (intézmény) 3 196 682 eFt

b) Polgármesteri Hivatal 5 320 eFt

c) Településellátó Szervezet 47 089 eFt

d) Bölcsőde 8 930 eFt

e) Kastély Óvoda 4 491 eFt

f) Kincsem Óvoda 1 993 eFt

g) Alapszolgáltatási Központ 10 006 eFt

h) Könyvtár 5 062 eFt

i) József Attila Művelődési Ház 1 233 eFt

Záró rendelkezések

22. § A rendelet részét képezi az 1-28. számú melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény adatait is:

1. Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2020. év

2. Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

3. Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése

4. Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó is)

5. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése (telekadóval)

6. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése

7. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése

8. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései

9. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései

10. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként

11. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként

12. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése

13. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése

14. Göd Város Önkormányzat 2020. évi tartalék előirányzata

15. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként

16. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

17. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként

18. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

19. Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2020. évben támogatott Alapítványokról

20. Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2020. évi adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletre

21. Kimutatás a 2020. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről

22. EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2020. évi költségvetésben

23. 2020. évi Mérleg eszközök - intézményi, összesen

24. 2020. évi Mérleg források - intézményi, összesen

25. 2020. évi Költségvetési jelentés - intézményi, összesen

26. 2020. évi Maradvány kimutatás - intézményi, összesen

27. 2020. évi Eredménykimutatás - intézményi, összesen

28. Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében teljesített létszám

23. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester
Tóth János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. év május hó 31. napján 15 óra:00 perckor kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

Tóth János
jegyző

1. melléklet

1. melléklet (01.pdf)

2. melléklet

2. melléklet (02.pdf)

3. melléklet

3. melléklet (03.pdf)

4. melléklet

4. melléklet (04.pdf)

5. melléklet

5. melléklet (05.pdf)

6. melléklet

6. melléklet (06.pdf)

7. melléklet

7. melléklet (07.pdf)

8. melléklet

8. melléklet (08.pdf)

9. melléklet

9. melléklet (09.pdf)

10. melléklet

10. melléklet (10.pdf)

11. melléklet

11. melléklet (11.pdf)

12. melléklet

12. melléklet (12.pdf)

13. melléklet

13. melléklet (13.pdf)

14. melléklet

14. melléklet (14.pdf)

15. melléklet

15. melléklet (15.pdf)

16. melléklet

16. melléklet (16.pdf)

17. melléklet

17. melléklet (17.pdf)

18. melléklet

18. melléklet (18.pdf)

19. melléklet

19. melléklet (19.pdf)

20. melléklet

20. melléklet (20.pdf)

21. melléklet

21. melléklet (21.pdf)

22. melléklet

22. melléklet (22.pdf)

23. melléklet

23. melléklet (23.pdf)

24. melléklet

24. melléklet (24.pdf)

25. melléklet

25. melléklet (25.pdf)

26. melléklet

26. melléklet (26.pdf)

27. melléklet

27. melléklet (27.pdf)

28. melléklet

28. melléklet (28.pdf)


  Vissza az oldal tetejére