Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés összes teljesítésének bevételi főösszegét 6 983 945 eFt-ban állapítja meg.

a) Költségvetési bevételek összege: 3 647 672 eFt

b) Finanszírozási bevételek összege: 3 336 273 eFt

2. § (1) A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés összes teljesítésének kiadási főösszegét 4 791 030 eFt-ban állapítja meg.

a) Költségvetési kiadások összege: 4 677 750 eFt

b) Finanszírozási kiadások összege: 113 280 eFt

(2) A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-24. sz. mellékletek mutatják be.

Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 6 440 454 eFt-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 4 298 336 eFt-ban állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 490 785 eFt-ban állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 479 348 eFt-ban állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 799 101 eFt-ban állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését 777 942 eFt-ban állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 260 412 eFt-ban állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 256 927 eFt-ban állapítja meg.

11. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 379 256 eFt-ban állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 377 176 eFt-ban állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 325 821 eFt-ban állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 324 234 eFt-ban állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 151 343 eFt-ban állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 143 579 eFt-ban állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 42 810 eFt-ban állapítja meg.

18. § A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 42 112 eFt-ban állapítja meg.

19. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 74 464 eFt-ban állapítja meg.

20. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 71 877 eFt-ban állapítja meg.

2021. évi költségvetési maradvány

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetési maradványát 2 192 915 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:

a) Önkormányzat (intézmény) 2 142 117 eFt

b) Polgármesteri Hivatal 11 437 eFt

c) Településellátó Szervezet 21 159 eFt

d) Bölcsőde 3 486 eFt

e) Kastély Óvoda 2 080 eFt

f) Kincsem Óvoda 1 587 eFt

g) Alapszolgáltatási Központ 7 765 eFt

h) Könyvtár 697 eFt

i) József Attila Művelődési Ház 2 587 eFt

Záró rendelkezések

22. § A rendelet részét képezi az 1-28. számú melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény adatait is.

1. 1. melléklet - Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2021. év

2. 2. melléklet -Göd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

3. 3. melléklet - Göd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése

4. 4. melléklet - Göd Város Önkormányzata 2021. önkormányzati működési támogatások teljesítése

5. 5. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése

6. 6. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése

7. 7. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése

8. 8. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései

9. 9. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései

10. 10. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként

11. 11. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként

12. 12. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése

13. 13. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése

14. 14. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzata

15. 15. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

16. 16. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként

17. 17. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

18. 18. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként

19. 19. melléklet - Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2021. évben támogatott Alapítványokról

20. 20. melléklet - Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2021. évi adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre

21. 21. melléklet - Kimutatás a 2021. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről

22. 22. melléklet - EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2021. évi költségvetésben

23. 23. melléklet - 2021. évi Mérleg eszközök - intézményi, összesen

24. 24. melléklet - 2021. évi Mérleg források - intézményi, összesen

25. 25. melléklet - 2021. évi Költségvetési jelentés - intézményi, összesen

26. 26. melléklet - 2021. évi Maradványkimutatás - intézményi, összesen

27. 27. melléklet - 2021. évi Eredménykimutatás - intézményi, összesen

28. 28. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében teljesített létszám

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester
Tóth János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. év május hó 30. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

Tóth János
jegyző

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

15. melléklet

16. melléklet

17. melléklet

18. melléklet

19. melléklet

20. melléklet

21. melléklet

22. melléklet

23. melléklet

24. melléklet

25. melléklet

26. melléklet

27. melléklet

28. melléklet


  Vissza az oldal tetejére