Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, valamint 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je a Gödi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára - a munkaviszonyban állókra is kiterjedően - munkaszüneti nap.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester
Tóth János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. év június hó 30. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

Tóth János
jegyző

  Vissza az oldal tetejére