Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartásban működő konyhák által nyújtott étkeztetés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében foglaltak, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Göd Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben, valamint az általános iskolákban nyújtott étkezési szolgáltatásokra.

2. § A térítési díjakat a Képviselő-testület a nyersanyagnormák alapján állapítja meg, az árváltozásokat figyelembe véve.

3. § A Németh László Általános Iskola, valamint a Huzella Tivadar Általános Iskola konyhái, valamint az óvodák, és a Szivárvány Bölcsőde által nyújtott gyermek- és felnőttétkeztetés nyersanyagnormáit és térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormái és térítési díjai a 3. §-ban foglalt menza és napközis gyermekétkeztetés normái szerint kerülnek megállapításra.

5. § Hatályát veszti az önkormányzati fenntartásban működő konyhák által nyújtott étkeztetés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól szóló 13/2018. (IV. 12.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester
Tóth János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. év július hó 4. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

Tóth János
jegyző

1. melléklet

Megnevezés Nyersanyagnorma (Ft/fő) Bruttó térítési díj összege
Iskolai étkeztetés
Napközis gyermekétkeztetés (3x-i) Alsós 523,89 670 Ft
Menza (ebéd) Alsós 306,52 390 Ft
Napközis gyermekétkeztetés (3x-i) Felsős 565,97 720 Ft
Menza (ebéd) Felsős 320,13 410 Ft
Óvodai étkeztetés
Óvodai gyermekétkeztetés (3x-i) 445,02 570 Ft
Felnőtt intézményi étkeztetés
Felnőtt ebéd 357,21 455 Ft
Bölcsődei étkeztetés
Bölcsődei étkeztetés 4x 482,57 615 Ft
Bölcsődei diétás étkeztetés 4x 551,00 700 Ft
Vendég étkeztetés (tábor, külső megrendelés, dolgozói, intézményi)
Iskolai 3x vendég 565,97 1 200 Ft
Iskola Menza vendég 306,52 870 Ft
Óvodai vendég ebéd 224,62 765 Ft
Óvodai vendég 3x-i étkezés 445,02 1 045 Ft
Felnőtt 3x Vendég 677,21 1 340 Ft
Felnőtt ebéd vendég 357,21 935 Ft
Bölcsődei vendég ebéd 198,03 600 Ft
Diétás étkezés I. típusú
Sertéshús nélkül készült; Tej nélkül készült; Tej és hozzáadott cukor nélkül készült; Tojás nélkül készült; Szójás termék nélkül készült
Óvodás
Napi 3X étkezés: 680 864 Ft
Napi 1X étkezés: 460 584 Ft
Iskolás
Napi 3X étkezés: 730 927 Ft
Napi 1X étkezés: 500 635 Ft
Diétás étkezés II. típusú
Tojás és tej nélkül készült; Tojás és szója nélkül készült; Tojás, tej és szója nélkül készült; Diabetes - cukormentes; Fruktóz csökkentett diéták
Óvodás
Napi 3X étkezés: 725 921 Ft
Napi 1X étkezés: 455 578 Ft
Iskolás
Napi 3X étkezés: 785 997 Ft
Napi 1X étkezés: 520 660 Ft
Diétás étkezés III. típusú
Gluténmentes; Gluténmentes. tej és tojás nélkül készült; Gluténmentes és cukor nélkül készült
Óvodás
Napi 3X étkezés: 795 1 010 Ft
Napi 1X étkezés: 540 686 Ft
Iskolás
Napi 3X étkezés: 835 1 060 Ft
Napi 1X étkezés: 575 730 Ft
Diétás étkezés IV. típusú
Egyedi diéták; Fruktózcsökkentett egyedi diéták
Óvodás
Napi 3X étkezés: 900 1 143 Ft
Napi 1X étkezés: 50 699 Ft
Iskolás
Napi 3X étkezés: 915 1 162 Ft
Napi 1X étkezés: 635 806 Ft
Diétás étkezés V. típusú
Gluténmentes egyedi diéták
Óvodás
Napi 3X étkezés: 930 1 181 Ft
Napi 1X étkezés: 645 819 Ft
Iskolás
Napi 3X étkezés: 950 1 207 Ft
Napi 1X étkezés: 670 851 Ft

  Vissza az oldal tetejére
//