Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester
Tóth János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. év október hó 28. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

Tóth János
jegyző

1. melléklet

1. Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. részében foglalt táblázat „Komfort nélküli” sora, „Félkomfortos” sora, „Komfortos” sora és „Összkomfortos” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Lakás komfortfokozata Bérleti díj összege (Ft/m2/hó))
Komfort nélküli 170
Félkomfortos 260
Komfortos 480
Összkomfortos 660

2. Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. részében foglalt táblázat „Komfort nélküli” sora, „Félkomfortos” sora, „Komfortos” sora és „Összkomfortos” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Komfort nélküli 250
Félkomfortos 350
Komfortos 650
Összkomfortos 800

  Vissza az oldal tetejére