41/1997. (IX. 15.) Ök rendelet

Győr, Fehérvári út 4651/4 hrsz-ú ipari tömbtelek (GRABOPLAST Rt.) és környéke részletes rendezési tervéről *