19/1999. (VI. 18.) Ök rendelet

a távhőszolgáltatás díjairól *