16/2001. (IV. 10.) Ök rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet * 

d) *  az a), c) pontokban foglaltakon kívül ingyenesen felajánlott vagyon elfogadásáról a (6) bekezdésben foglaltak kivételével a tulajdonosi jogok 10. §-ban meghatározott gyakorlója,