20/2002. (VII. 5.) Ök rendelet

Győr-Révfalu 12158/7. hrsz. telek közterület-rendezési tervének jóváhagyásáról *