3/2003. (I. 24.) Ök rendelet

a 24/1998. (VII. 10.) Ök. sz. rendelettel jóváhagyott, töbször módosított Győr Építési Szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról *