32/2003. (VII. 4.) Ök rendelet

a 24/1998. (VII. 10.) Ök. sz. rendelettel jóváhagyott Győr Építési Szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról *