35/2003. (IX. 19.) Ök rendelet

a közgyűlés hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (X. 1.) Ök rendelet módosításáról *