47/2003. (X. 10.) Ök rendelet

a 24/1998. (VII. 10.) Ök rendelettel jóváhagyott Győr Építési Szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról *