51/2003. (X. 31.) Ök rendelet

a távhőszolgáltatás díjairól szóló 19/1999. (VI. 18.) Ök rendelet módosításáról *