54/2003. (X. 31.) Ök rendelet

a 24/1998. (VII. 10.) Ök rendelettel jóváhagyott, többször módosított Győr Építési Szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról *