62/2003. (XII. 19.) Ök rendelet

az ivóvíz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról *