22/2004. (IV. 16.) Ök rendelet

Győr-Szentiván, Árnyas-Homoksori-Pósa utcák közötti terület építési telekalakítás közterület-rendezési tervének jóváhagyásáról *