18/2012. (IX. 21.) GYMJVÖ. rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) GYMJVÖ R. módosításáról