36/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet

a 2013. évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti finanszírozás szabályairól *