1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 67/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosításáról *