7/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 28.) GYMJVÖ. rendelet módosításáról *