12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet

a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól *