16/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet

a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról *