9/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról *