2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat működésével kapcsolatos, egyes önkormányzati rendeletek módosításáról *