5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet, továbbá egyéb településrendezéssel és a városkép védelmével kapcsolatos rendeletek módosításáról *