6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet

a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdésében, valamint 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzéke

A B C D
Irányító-
szám
Utca neve Házszám Körzetes óvoda neve
1. 9012 Aba Sámuel út Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
2. 9025 Abdai út Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
3. 9025 Achim András u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
4. 9026 Ady Endre u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
5. 9025 Akác tér Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
6. 9025 Akác u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
7. 9011 Akácos út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
8. 9028 Alkonyat u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
9. 9024 Alma u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
10. 9027 Almafa u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
11. 9025 Alpár u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
12. 9011 Alpesi u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
13. 9028 Alsókert u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
14. 9021 Amadé László u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
15. 9011 Andrásvári út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
16. 9022 Apáca u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
17. 9030 Apály u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
18. 9021 Apor Vilmos püspök tere Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
19. 9021 Aradi vértanúk útja Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
20. 9028 Aranka u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
21. 9021 Arany János u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
22. 9024 Aranyeső u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
23. 9024 Aranyhal u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
24. 9029 Aranyhomok u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
25. 9011 Aranyos út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
26. 9028 Arató u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
27. 9024 Articsóka u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
28. 9030 Asbóth Sándor u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
29. 9023 Attila u. 1-végig páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
30. 9023 Attila u. 2-végig páros oldal Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
31. 9027 Audi Hungária út Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
32. 9011 Auer Lipót utca Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
33. 9028 Aulich u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
34. 9028 Auróra u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
35. 9027 Avar u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
36. 9011 Ábrahám Pál u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
37. 9024 Ádám u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
38. 9011 Áfonya u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
39. 9024 Ág u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
40. 9011 Ákom Lajos u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
41. 9026 Áldozat u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
42. 9012 Állomás út Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
43. 9023 Álmos u. 17-végig páratlan oldal, 16-végig páros oldal Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
44. 9023 Álmos u. 1-15 páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
45. 9023 Álmos u. 2-14 páros oldal Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
46. 9022 Álom köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
47. 9030 Árkoskert u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
48. 9029 Árnika u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
49. 9011 Árnyas köz Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
50. 9011 Árnyas út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
51. 9012 Árpa u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
52. 9021 Árpád út 1-47 páratlan oldal,
2-36 páros oldal
Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
53. 9022 Árpád út 49-99 páratlan oldal,
38-62 páros oldal
Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
54. 9025 Árvaház u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
55. 9011 Árvalányhaj út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
56. 9024 Árvácska u. (Rabkert) Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
57. 9026 Árvíz u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
58. 9025 Átló u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
59. 9024 Babits Mihály u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
60. 9028 Bagoly u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
61. 9021 Bajcsy-Zsilinszky út 1-39 páratlan oldal,
2-48 páros oldal
Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
62. 9022 Bajcsy-Zsilinszky út 41-végig,
50-végig
Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
63. 9028 Bajnok u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
64. 9027 Bajza u. Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
65. 9024 Bakonyi út Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
66. 9025 Bakter u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
67. 9027 Balassi Bálint u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
68. 9028 Balogh Ádám u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
69. 9028 Banai út Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
70. 9011 Barackos út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
71. 9024 Baráti út Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
72. 9028 Barátság u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
73. 9026 Barka köz Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
74. 9026 Barka sor Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
75. 9021 Baross Gábor út 1-37páratlan oldal, 2-38 páros oldal Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
76. 9024 Baross Gábor út 39-végig páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
77. 9024 Baross Gábor út 40-végig páros oldal Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
78. 9028 Barsi Ernő u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
79. 9024 Bartók Béla út 39-végig páratlan oldal,
44-végig páros oldal
Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
80. 9024 Bartók Béla út 1-39 páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
81. 9024 Bartók Béla út 2-42 páros oldal Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
82. 9022 Batthyány tér Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
83. 9026 Bácsai út Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
84. 9025 Bálint Mihály u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
85. 9029 Bálvány u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
86. 9023 Bán Aladár u. Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
87. 9011 Bárányréti út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
88. 9023 Bárczi Gusztáv u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
89. 9026 Bárka u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
90. 9029 Bársonyka u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
91. 9028 Bársonyvirág u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
92. 9022 Bástya u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
93. 9026 Báthori köz Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
94. 9026 Báthori út Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
95. 9012 Bedy Vince Dr. u. Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
96. 9025 Beér köz Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
97. 9022 Belváros köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
98. 9024 Bem tér Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
99. 9021 Benczur u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
100. 9029 Benedek Elek u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
101. 9025 Bercsényi liget 2-végig páros oldal Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
102. 9025 Bercsényi liget 1-végig páratlan oldal Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
103. 9024 Berkenye u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
104. 9027 Berkenyefa sor Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
105. 9027 Berzsenyi Dániel u. Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
106. 9028 Betérő u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
107. 9025 Bethlen István tér Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
108. 9012 Bezerédj út Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
109. 9025 Bécsi út Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
110. 9021 Bécsi kapu tér Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
111. 9025 Béke u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
112. 9028 Bianka u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
113. 9029 Bíbor u. (Sáráspuszta) Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
114. 9030 Bierbauer Lipót u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
115. 9028 Bimbó u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
116. 9025 Birkás köz Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
117. 9022 Bisinger József sétány 2-18 páros oldal Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
118. 9022 Bisinger József sétány 20-végig páros oldal Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
119. 9023 Blaha Lujza u. Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
120. 9024 Bocskai u. Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
121. 9024 Bodócs István u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
122. 9030 Bodzás u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
123. 9011 Bogáncs u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
124. 9029 Boglárka u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
125. 9025 Bokréta u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
126. 9030 Bokros sétány Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
127. 9028 Boldizsár u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
128. 9027 Bólyai Farkas u. Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
129. 9028 Bornemissza u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
130. 9011 Boróka u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
131. 9011 Boros u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
132. 9026 Borostyán sétány Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
133. 9028 Borostyánkő u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
134. 9024 Borsos Miklós u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
135. 9025 Botond u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
136. 9028 Brassói u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
137. 9025 Brigád u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
138. 9023 Buda u. 1-végig páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
139. 9023 Buda u. 2-végig páros oldal Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
140. 9027 Budai út 1-végig páratlan oldal Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
141. 9027 Budai út 2-végig páros oldal Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
142. 9025 Budai Nagy Antal u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
143. 9023 Bulcsu u. Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
144. 9025 Burcsellás köz Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
145. 9024 Buzogány u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
146. 9027 Bútorgyári u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
147. 9012 Búza u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
148. 9028 Búzakalász u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
149. 9028 Búzamező u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
150. 9011 Búzavirág u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
151. 9025 Bükk u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
152. 9027 Bükkfa u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
153. 9012 Cédrus u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
154. 9026 Ciklámen u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
155. 9025 Cinege u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
156. 9025 Cinka Panna u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
157. 9023 Cirkeli út Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
158. 9023 Corvin u. 1-végig páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
159. 9023 Corvin u. 2-végig páros oldal Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
160. 9024 Cuha u. 21-végig páratlan oldal,
20-végig páros oldal
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 32.
161. 9024 Cuha u. 1-19 páratlan oldal,
2-18 páros oldal
Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 16.
162. 9025 Cukrász köz Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
163. 9025 Cziráky tér Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
164. 9022 Czuczor Gergely u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
165. 9023 Csaba u. 1-végig páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
166. 9023 Csaba u. 2-végig páros oldal Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
167. 9027 Család u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
168. 9029 Csalogány u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
169. 9012 Csanakhegyi út Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
170. 9012 Csanaki u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
171. 9027 Csavargyár u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
172. 9012 Császár magánút Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
173. 9029 Csemete u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
174. 9028 Csendes u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
175. 9028 Csengő u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
176. 9025 Cser u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
177. 9024 Cseresznye u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
178. 9012 Cseresznyés u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
179. 9030 Csíkóstó út Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
180. 9021 Csillag u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
181. 9029 Csillagfürt u. (Sáráspuszta) Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
182. 9028 Csiperke u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
183. 9028 Csipkebogyó u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
184. 9025 Csipkegyári út Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
185. 9029 Csipkerózsa u. (Sáráspuszta) Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
186. 9024 Csokonai u. Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
187. 9027 Csonka János u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
188. 9030 Csonkaér út Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
189. 9012 Csontváry u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
190. 9028 Csortos Gyula u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
191. 9027 Csókás u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
192. 9026 Csónakos u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
193. 9027 Csörgőfa sor Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
194. 9029 Csutora u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
195. 9028 Dalos u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
196. 9026 Damjanich u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
197. 9025 Dankó Pista tér Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
198. 9026 Deák Ferenc sétány Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
199. 9024 Dália u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
200. 9027 Debrecen u. Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
201. 9024 Dembinszky u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
202. 9012 Denk Gusztáv u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
203. 9030 Deres u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
204. 9012 Derűsdomb u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
205. 9024 Dessewffy u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
206. 9025 Dél u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
207. 9024 Déry Tibor u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
208. 9011 Déryné út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
209. 9011 Diák út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
210. 9030 Dinnyés u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
211. 9024 Diófa u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
212. 9025 Diós u. (Pinnyéd) Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
213. 9024 Dobozgyár u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
214. 9028 Dobó u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
215. 9027 Dohány u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
216. 9028 Dohánypajta u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
217. 9021 Domb u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
218. 9028 Dombalja u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
219. 9029 Dombhát u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
220. 9026 Dózsa György rakpart Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
221. 9025 Dózsa sor Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
222. 9011 Dózsa tag Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
223. 9027 Dsida Jenő útja Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
224. 9024 Dugonics u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
225. 9011 Duna sor Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
226. 9026 Duna u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
227. 9022 Dunakapu tér Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
228. 9025 Ecet u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
229. 9012 Ecker János u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
230. 9030 Egres köz Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
231. 9011 Egressy Béni út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
232. 9027 Egyenlőség u. Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
233. 9011 Egysori út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
234. 9026 Egyetem tér Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
235. 9011 Eisemann Mihály u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
236. 9021 Eötvös tér Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
237. 9024 Eőrsy Péter u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
238. 9025 Eper u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
239. 9012 Epres u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
240. 9019 Erdei út Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
241. 9028 Erdélyi u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
242. 9025 Erdész u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
243. 9011 Erdő sor Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
244. 9028 Erdőszél u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
245. 9025 Erdőtelep u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
246. 9011 Erdő telep Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
247. 9028 Erfurti út 1-45 páratlan oldal,
2-36 páros oldal
Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
248. 9028 Erfurti út 47-végig páratlan oldal,
38-végig páros oldal
Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
249. 9030 Ergényi u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
250. 9025 Erkel Ferenc u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
251. 9023 Erzsébet liget Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
252. 9028 Estike u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
253. 9025 Esze Tamás u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
254. 9023 Eszperantó út 20-42 páros oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
255. 9024 Eszperantó út 2-18 páros oldal Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
256. 9027 Esztergető u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
257. 9027 Európa sétány Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
258. 9026 Evezős u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
259. 9011 Ezerjó út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
260. 9028 Ezüst u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
261. 9024 Ezüstfenyő út Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
262. 9026 Éger u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
263. 9027 Égerfa u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
264. 9030 Éllő Lajos Dr. u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
265. 9024 Éva u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
266. 9028 Fagyal u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
267. 9024 Fagyöngy u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
268. 9028 Farkas Márton u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
269. 9025 Farkas Mátyás út Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
270. 9024 Fasor u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
271. 9022 Fazekas köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
272. 9028 Fácán u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
273. 9011 Fecske út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
274. 9024 Fehérakác u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
275. 9028 Fehérlaposi dűlő Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
276. 9027 Fehérlaposi út Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
277. 9023 Fehérvári dűlő Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
278. 9028 Fehérvári út 65-végig páratlan oldal,
80-végig páros oldal
Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
279. 9023 Fehérvári út 1-63 páratlan oldal,
2-78 páros oldal
Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
280. 9012 Fekete István u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
281. 9028 Felsőkert u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
282. 9011 Felüljáró út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
283. 9011 Fenyő u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
284. 9028 Fenyőfa u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
285. 9030 Fenyőszer u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
286. 9011 Fenyves sor Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
287. 9025 Festő u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
288. 9028 Fényes u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
289. 9024 Fészek u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
290. 9012 Forráskút u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
291. 9023 Földes Gábor u. 29-végig páratlan oldal Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
292. 9023 Földes Gábor u. 25-27 páratlan oldal,
10-végig páros oldal
Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
293. 9023 Földes Gábor u. 1-23 páratlan oldal,
2-8 páros oldal
Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
294. 9025 Fő u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
295. 9028 Frangepáni u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
296. 9029 Frézia u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
297. 9028 Fuvaros u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
298. 9024 Függvény u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
299. 9022 Fürdő köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
300. 9025 Fürdő tér Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
301. 9030 Füzes u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
302. 9024 Fűzfa u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
303. 9011 Galagonya u. (Kertváros) Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
304. 9024 Galamb u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
305. 9026 Galántai u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
306. 9012 Galgóczi Erzsébet u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
307. 9012 Garan János u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
308. 9028 Gazda u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
309. 9028 Gábor Áron u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
310. 9022 Gárdonyi Géza u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
311. 9029 Gát u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
312. 9019 Gátőrház Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
313. 9025 Gerbera u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
314. 9011 Gerda út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
315. 9024 Gerence út 35-végig páratlan oldal,
34-végig páros oldal
Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája, 9024 Győr, Répce u. 34.
316. 9024 Gerence út 1-33 páratlan oldal,
2-32 páros oldal
Kovács Margit Óvoda, 9024 Győr, Répce u. 8/A.
317. 9012 Gergely Béla u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
318. 9019 Gerle u. Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
319. 9027 Gesztenyefa u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
320. 9026 Gébics u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
321. 9024 Gomba u. Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
322. 9011 Gólyarét Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
323. 9027 Gömb u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
324. 9026 Gömör u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
325. 9024 Gulyás István u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
326. 9028 Gurdony u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
327. 9021 Gutemberg tér Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
328. 9025 Gyepszél u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
329. 9024 Gyertyán u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
330. 9029 Gyékényes köz Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
331. 9019 Gyirmóti út Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
332. 9028 Gyopár u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
333. 9025 Gyógyszertár köz Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
334. 9022 Gyógyszertár u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
335. 9027 Gyóni Géza sétány Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
336. 9026 Gyöngy u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
337. 9030 Gyöngyszem u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
338. 9024 Gyöngyvessző u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
339. 9028 Gyöngyvirág u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
340. 9012 Győri út Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
341. 9011 Győri tanya Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
342. 9019 Győri Szabó József u. Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
343. 9024 Győrújbaráti út Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
344. 9012 Győzelem u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
345. 9026 Gyümölcs u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
346. 9025 Gyűrű u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
347. 9023 Hadnagy u. Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
348. 9024 Hajdú u. Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
349. 9012 Hajnal u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
350. 9012 Hajnalcsillag u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
351. 9025 Hajós Alfréd u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
352. 9025 Haladás u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
353. 9022 Hal köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
354. 9025 Halász u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
355. 9012 Halász Ödön u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
356. 9030 Haraszt u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
357. 9026 Harcsa u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
358. 9030 Hargitta u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
359. 9025 Harmat u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
360. 9011 Határőr u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
361. 9019 Határ köz Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
362. 9019 Határ u. Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
363. 9024 Hatkert u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
364. 9026 Hattyú u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
365. 9012 Hármashatár út Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
366. 9025 Hársfa u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
367. 9027 Hecsei út Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
368. 9027 Hecse puszta Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
369. 9012 Hegy u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
370. 9012 Hegyalja u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
371. 9012 Hegymester u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
372. 9028 Hegytető u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
373. 9030 Heltai Jenő u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
374. 9023 Herman Ottó u. 11-41 páratlan oldal,
10-30 páros oldal
Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
375. 9024 Herman Ottó u. 1-9 páratlan oldal,
2-8 páros oldal
Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
376. 9026 Hédervári út Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
377. 9028 Héja u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
378. 9011 Hérics u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
379. 9025 Híd u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
380. 9026 Hídalja Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
381. 9024 Hold u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
382. 9028 Holdfény u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
383. 9024 Holenda Barnabás u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
384. 9028 Holló u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
385. 9025 Holt-Duna körút Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
386. 9011 Homokbánya út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
387. 9011 Homoksori út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
388. 9026 Honfi u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
389. 9011 Honfoglalás u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
390. 9024 Honleány u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
391. 9021 Honvéd liget Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
392. 9024 Honvéd u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
393. 9028 Hordós u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
394. 9012 Horgas u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
395. 9019 Horgásztanya Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
396. 9026 Horgony u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
397. 9029 Hortenzia u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
398. 9024 Horváth Árpád u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
399. 9022 Hó köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
400. 9012 Hóvirág u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
401. 9022 Hősök tere Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
402. 9024 Hullám u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
403. 9025 Hungária u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
404. 9024 Hunyadi u. 14-végig páros oldal, 9-végig páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
405. 9024 Hunyadi u. 2-12 páros oldal,
1-7 páratlan oldal
Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
406. 9011 Huszka Jenő út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
407. 9027 Hűtőház u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
408. 9026 Ibolya u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
409. 9023 Ifjúság körút 87-végig páratlan oldal,
80-végig páros oldal
Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
410. 9023 Ifjúság körút 1-85 páratlan oldal,
2-78 páros oldal
Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
411. 9022 II. János Pál tér Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
412. 9028 Iker u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
413. 9025 Ikrényi út Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
414. 9024 Ikva u. 37-végig páratlan oldal,
50-végig páros oldal
Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája, 9024 Győr, Répce u. 34.
415. 9024 Ikva u. 1-35 páratlan oldal,
2-48 páros oldal
Kovács Margit Óvoda, 9024 Győr, Répce u. 8/A.
416. 9028 Illatos u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
417. 9024 Ilyés Gyula u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
418. 9025 Imaház u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
419. 9023 Ipar u. 84-102 páros oldal Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
420. 9027 Ipar u. 2-82 páros oldal,
104-végig páros oldal, 1-végig páratlan oldal
Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
421. 9025 Irányi Dániel u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
422. 9026 Irinyi János u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
423. 9028 Isaszeg u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
424. 9022 Iskola u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
425. 9030 István király út Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
426. 9025 Iszkápa köz Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
427. 9011 Ivánháza puszta Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
428. 9023 Íjász u. Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
429. 9029 Írisz u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
430. 9028 Írottkő u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
431. 9027 Íves u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
432. 9011 Jacobi Viktor u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
433. 9025 Jakobinus u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
434. 9024 Jácint u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
435. 9028 Jáki u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
436. 9030 Jászai Mari. u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
437. 9025 Jávor Pál u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
438. 9024 Jázmin u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
439. 9022 Jedlik Ányos u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
440. 9030 Jegenyefa sor Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
441. 9028 Jereváni út 2-végig páros oldal Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
442. 9028 Jereváni út 1-végig páratlan oldal Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
443. 9026 Jégmadár u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
444. 9028 Jégvirág u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
445. 9011 Jogar u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
446. 9021 Jókai u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
447. 9024 Jósika u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
448. 9028 József Attila u. 1-87 páratlan oldal,
2-66 páros oldal
Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
449. 9028 József Attila u. 89-végig páratlan oldal,
68-végig páros oldal
Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
450. 9028 József nádor park Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
451. 9027 Juharfa u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
452. 9023 Kacagány u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
453. 9026 Kagyló u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
454. 9028 Kakashegy u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
455. 9028 Kakashegyi dűlő Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
456. 9029 Kalapács u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
457. 9011 Kalács u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
458. 9028 Kalász u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
459. 9022 Kamara u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
460. 9029 Kamilla u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
461. 9027 Kandó u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
462. 9012 Kanizsai Orsolya u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
463. 9028 Kankalin u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
464. 9011 Kard u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
465. 9027 Kardán u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
466. 9030 Karikás Frigyes u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
467. 9030 Karinthy Frigyes u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
468. 9023 Kartács u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
469. 9023 Kassák Lajos u. Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
470. 9012 Kastély u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
471. 9024 Katód u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
472. 9023 Katona József u. Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
473. 9025 Kazamata u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
474. 9021 Kazinczy u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
475. 9011 Kálmán Imre út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
476. 9026 Kálóczy tér Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
477. 9024 Kálvária u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
478. 9025 Kálvinista u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
479. 9025 Kámán u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
480. 9025 Kányavári u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
481. 9022 Káposztás köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
482. 9021 Káptalandomb Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
483. 9026 Kárász u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
484. 9011 Károlyháza Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
485. 9028 Kárpát u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
486. 9028 Kedves u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
487. 9027 Kelta u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
488. 9025 Kemény Ferenc sétány Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
489. 9030 Kenderáztató u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
490. 9011 Kenderes út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
491. 9019 Kenderföldi út Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
492. 9026 Kenus u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
493. 9022 Kenyér köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
494. 9030 Kereknád u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
495. 9025 Kereszt u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
496. 9012 Keréktó u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
497. 9024 Kert u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
498. 9011 Kertalja u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
499. 9025 Kertbarát u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
500. 9028 Kertes u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
501. 9026 Kertész u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
502. 9028 Keskeny u. (Sashegy) Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
503. 9028 Kékmadár u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
504. 9024 Kéményseprő u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
505. 9011 Kicsi út (Kertváros) Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
506. 9028 Kikelet u. (Sashegy) Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
507. 9030 Kinizsi Pál u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
508. 9021 Király u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
509. 9028 Király-hágó u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
510. 9012 Királyszék út Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
511. 9025 Kis u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
512. 9028 Kisdiófa u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
513. 9012 Kisdobos u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
514. 9021, 9022 Kisfaludy u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
515. 9011 Kishegy Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
516. 9011 Kishegyi út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
517. 9028 Kiskapu u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
518. 9024 Kiskert út Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
519. 9027 Kiskúti liget Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
520. 9027 Kiskúti út 35-végig páratlan oldal,
30-végig páros oldal
Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
521. 9027 Kiskúti út 1-33 páratlan oldal,
2-28 páros oldal
Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
522. 9028 Kismegyeri emlékpark Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
523. 9028 Kismegyeri út Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
524. 9030 Kismező u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
525. 9025 Kispásztor u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
526. 9012 Kisrét u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
527. 9012 Kiss Angyal Ernő u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
528. 9025 Kiss Ernő u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
529. 9022 Kiss János u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
530. 9011 Kisvasúti út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
531. 9025 Kígyó u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
532. 9027 Klapka u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
533. 9025 Knézich u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
534. 9023 Kodály Zoltán u. 1-29 páratlan oldal Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
535. 9023 Kodály Zoltán u. 31-végig páratlan oldal Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
536. 9023 Kodály Zoltán u. 2-végig páros oldal Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
537. 9012 Koltói Anna u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
538. 9012 Komlóvölgyi út Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
539. 9028 Konini út Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
540. 9028 Kopja u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
541. 9028 Koppány u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
542. 9025 Korányi Frigyes tér Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
543. 9025 Korbonits u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
544. 9026 Kormorán u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
545. 9024 Kormos István u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
546. 9027 Koroknay Gyula u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
547. 9011 Korona u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
548. 9012 Koroncói út Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
549. 9025 Kossuth Lajos u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
550. 9029, 9030 Kosztolányi Dezső u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
551. 9024 Kovács Margit u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
552. 9021 Kovács Pál Dr. u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
553. 9029 Kócsa Ferenc u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
554. 9026 Kócsag u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
555. 9024 Kökény u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
556. 9027 Kölcsey u. Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
557. 9011 Kör tér Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
558. 9023 Körkemence u. Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
559. 9028 Köröskényi u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
560. 9026 Körte u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
561. 9027 Körtefa u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
562. 9026 Körtöltés u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
563. 9027 Kövecses u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
564. 9028 Köves u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
565. 9029 Kövirózsa u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
566. 9024 Közép u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
567. 9026 Községház u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
568. 9025 Köztelek u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
569. 9027 Kőrisfa u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
570. 9012 Kővirág u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
571. 9011 Kránicz tanya Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
572. 9012 Krúdy Gyula u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
573. 9029 Kultúrház u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
574. 9025 Kunszigeti út Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
575. 9023 Kuopio park Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
576. 9012 Kuruc u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
577. 9025 Kút u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
578. 9027 Külső Árpád út 1-végig páratlan oldal Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
579. 9027 Külső Árpád út 2-végig páros oldal Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
580. 9029 Külső Bácsai út Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
581. 9028 Külső Fehérvári út Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
582. 9028 Külső Sági út Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
583. 9011 Külső Vasút sor Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
584. 9028 Külső Veszprémi út Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
585. 9029 Ladik u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
586. 9024 Lajta út 1-31 páratlan oldal Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 32.
587. 9024 Lajta út 2-18 páros oldal Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 16.
588. 9024 Lajta út 33-végig páratlan oldal Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája, 9024 Győr, Répce u. 34.
589. 9024 Lajta út 20-végig páros oldal Kovács Margit Óvoda, 9024 Győr, Répce u. 8/A.
590. 9025 Lakatos u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
591. 9027 Laktanya u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
592. 9012 Lankás u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
593. 9012 Lapály u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
594. 9019 Laposi út Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
595. 9025 Lazaret u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
596. 9024 Láhner György u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
597. 9023 Lázár Vilmos u. Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
598. 9026 Leibstück Mária u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
599. 9030 Legelő köz Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
600. 9011 Lehár Ferenc út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
601. 9023 Lehel u. Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
602. 9024 Leiningen u. Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
603. 9028 Lejtős u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
604. 9025 Lencse köz Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
605. 9028 Lepke u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
606. 9028 Lesvár u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
607. 9028 Levendula u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
608. 9025 Levél u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
609. 9021 Lépcső köz Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
610. 9024 Liezen-Mayer u. 1-45 páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
611. 9024 Liezen-Mayer u. 47-végig páratlan oldal,
42-végig páros oldal
Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
612. 9024 Liezen-Mayer u. 2-40 páros oldal Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
613. 9025 Liget u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
614. 9028 Ligetszépe u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
615. 9024 Liliom u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
616. 9022 Liszt Ferenc u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
617. 9024 Lomb u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
618. 9024 Lomnic u. 1-17 páratlan oldal,
2-16 páros oldal
Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
619. 9024 Lomnic u. 19-végig páratlan oldal,
18-végig páros oldal
Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
620. 9011 Lovagvár u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
621. 9028 Lovarda u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
622. 9028 Lovas u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
623. 9011 Lőtér út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
624. 9024 Lugas u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
625. 9022 Lukács Sándor u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
626. 9027 Madách u. Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
627. 9025 Magasles u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
628. 9028 Magtár u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
629. 9023 Magyar u. Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
630. 9028 Major u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
631. 9024 Majorok u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
632. 9023 Malom liget Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
633. 9012 Malom út Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
634. 9026 Malomsok sétány Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
635. 9028 Malomsori u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
636. 9024 Malomszéki út Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
637. 9012 Mandula u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
638. 9027 Mandulafa sor Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
639. 9024 Marcal u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
640. 9024 Margaréta u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
641. 9027 Martin u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
642. 9026 Mayer Lajos u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
643. 9028 Mazsola u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
644. 9025 Mákos dűlő Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
645. 9012 Málna u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
646. 9024 Málnás u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
647. 9029 Mályva u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
648. 9027 Márai Sándor u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
649. 9023 Március 15. u. Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
650. 9012 Március 28. u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
651. 9027 Mártírok útja Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
652. 9025 Márvány u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
653. 9028 Máté Mária u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
654. 9027 Mátyás király tér Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
655. 9030 Meder u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
656. 9029 Medvei u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
657. 9024 Meggyfa u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
658. 9023 Mester u. Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
659. 9026 Mező u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
660. 9024 Mécs László u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
661. 9019 Ménfői út Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
662. 9012 Mérföldkő magánút Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
663. 9023 Mészáros Lőrinc u. Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
664. 9028 Mézes u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
665. 9025 Mihálkovics Tivadar sétány Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
666. 9030 Mikszáth Kálmán u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
667. 9012 Millenniumi emlékpark Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
668. 9011 Mogyorós út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
669. 9011 Moha u. (Kertváros) Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
670. 9028 Mohács u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
671. 9028 Mohi u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
672. 9011 Molnár út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
673. 9011 Molnár Vid u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
674. 9011 Mozdony köz Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
675. 9028 Mozsár u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
676. 9011 Mókus u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
677. 9024 Mónus Illés u. Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
678. 9028 Móra Ferenc tér Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
679. 9022 Móricz Zsigmond rakpart Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
680. 9021 Munkácsy Mihály u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
681. 9027 Munkás u. Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
682. 9025 Muskátli u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
683. 9022 Múzeum köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
684. 9011 Nagyhegy u. Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Váci u. 1-3.
685. 9024 Nagy Imre u 1-végig páratlan oldal Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
686. 9024 Nagy Imre u 2-végig páros oldal Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
687. 9021 Nagy Jenő u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
688. 9026 Nagymegyeri út Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
689. 9012 Nagyrét u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
690. 9027 Nagysándor József u. Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
691. 9030 Nap u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
692. 9025 Napfény út Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
693. 9011 Napos út Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Váci u. 1-3.
694. 9028 Napóleon u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
695. 9028 Napraforgó u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
696. 9028 Napsugaras u. (Sashegy) Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
697. 9011 Napsugár u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
698. 9028 Naspolya u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
699. 9029 Nád u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
700. 9024 Nádas Ernő u. Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 32.
701. 9012 Nádasdy Ferenc u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
702. 9024 Nádor tér Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
703. 9024 Nádor u. Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
704. 9028 Nárcisz u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
705. 9022 Nefelejcs u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
706. 9024 Nektár u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
707. 9030 Nemesszék u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
708. 9023 Nemzetőr u. Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
709. 9026 Németh László János u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
710. 9025 Némethy Ernő Dr. sétány Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
711. 9025 Nép u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
712. 9012 Népfőiskola út Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
713. 9029 Nőszirom u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
714. 9025 Nyár u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
715. 9024 Nyárfa u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
716. 9028 Nyerges u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
717. 9027 Nyírfa sor Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
718. 9011 Nyírfa u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
719. 9028 Nyugdíjas u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
720. 9028 Olaj u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
721. 9025 Olimpia út Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
722. 9029 Orchidea u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
723. 9024 Orgona u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
724. 9028 Orgonás dűlő Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
725. 9012 Ormos u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
726. 9025 Országút u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
727. 9028 Otello u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
728. 9023 Otthon u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
729. 9027 Oxigéngyári u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
730. 9025 Ótemető tér Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
731. 9028 Ölyv u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
732. 9012 Öreg út Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
733. 9024 Örkény István u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
734. 9028 Örökzöld u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
735. 9030 Örvény u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
736. 9028 Ötház dűlő Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
737. 9028 Ötház u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
738. 9024 Öveges József u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
739. 9028 Őrhely u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
740. 9011 Ősi út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
741. 9024 Őszirózsa u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
742. 9025 Őzike u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
743. 9023 Pacsirta u. Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
744. 9028 Pajzs u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
745. 9024 Palánta u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
746. 9011 Palást u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
747. 9029 Palástfű u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
748. 9028 Palotai u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
749. 9028 Pannónia u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
750. 9012 Panoráma u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
751. 9019 Papréti út Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
752. 9012 Paptagi u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
753. 9024 Parti u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
754. 9026 Pataházi u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
755. 9026 Patak u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
756. 9028 Patkó u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
757. 9028 Pattantyús u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
758. 9011 Páfrány u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
759. 9022 Pálffy u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
760. 9028 Pándzsa u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
761. 9024 Pápai út Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
762. 9011 Páskom u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
763. 9029 Pásztor tér Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
764. 9024 Pásztor u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
765. 9024 Pátzay Pál u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
766. 9028 Páva u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
767. 9011 Pázsit u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
768. 9011 Pengős út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
769. 9027 Pesti út Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
770. 9028 Petárda u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
771. 9025 Petőfi tér Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
772. 9024 Petz Lajos Dr. u. 1-végig páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
773. 9024 Petz Lajos Dr. u. 2-végig páros oldal Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
774. 9030 Pénzverem u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
775. 9025 Péterffy Sándor u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
776. 9027 Pilinszky János u. (Városrét) Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
777. 9011 Pince út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
778. 9025 Pinkóca u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
779. 9011 Pipacs u. (Kertváros) Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
780. 9028 Pipitér u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
781. 9011 Pirik tanya Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
782. 9024 Pisztráng u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
783. 9028 Pitypang u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
784. 9027 Platánfa u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
785. 9025 Ponty u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
786. 9012 Poór Bertalan út Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
787. 9029 Pozsonyi út Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
788. 9011 Pósa Lajos út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
789. 9025 Pósdomb Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
790. 9026 Pöltenberg u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
791. 9024 Práter u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
792. 9027 Puskás Tivadar u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
793. 9023 Pusztaszeri u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
794. 9024 Rabkerti u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
795. 9025 Radnóti Miklós u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
796. 9025 Radó sétány Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
797. 9025 Rába dűlő Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
798. 9025 Rába u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
799. 9025 Rábamenti dűlő Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
800. 9025 Rábca u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
801. 9022 Rákóczi Ferenc u. 1-3 páratlan oldal,
2-4 páros oldal
Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
802. 9022 Rákóczi Ferenc u. 5-végig páratlan oldal,
6-végig páros oldal
Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
803. 9025 Ráth Mátyás tér Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
804. 9011 Regős u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
805. 9028 Rekettye u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
806. 9027 Reptéri út Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
807. 9029 Retek u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
808. 9028 Rezeda u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
809. 9012 Régiposta út Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
810. 9028 Régi Veszprémi út Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
811. 9024 Répce u. 25-végig páratlan oldal Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 32.
812. 9024 Répce u. 1-23 páratlan oldal Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 16.
813. 9024 Répce u. 20-végig páros oldal Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája, 9024 Győr, Répce u. 34.
814. 9024 Répce u. 2-18 páros oldal Kovács Margit Óvoda, 9024 Győr, Répce u. 8/A.
815. 9024 Rét u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
816. 9021 Révai Miklós u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
817. 9025 Ribizli u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
818. 9028 Richter János u. Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
819. 9024 Riesz Frigyes u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
820. 9011 Rigó út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
821. 9022 Rokop József u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
822. 9024 Roosevelt u. 1-végig páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
823. 9024 Roosevelt u. 2-végig páros oldal Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
824. 9028 Rozgonyi u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
825. 9026 Rozmaring u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
826. 9027 Római út Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
827. 9024 Rómer Flóris út Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
828. 9026 Rónay Jácint u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
829. 9025 Róth Emil Dr. u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
830. 9025 Rózsa köz Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
831. 9012 Rózsa út Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
832. 9028 Rózsahegy u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
833. 9025 Rózsakert u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
834. 9028 Rózsák tere Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
835. 9028 Röppentyű u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
836. 9028 Rövid u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
837. 9024 Sajó u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
838. 9028 Salétrom u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
839. 9021 Sarló köz Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
840. 9022 Saru köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
841. 9028 Sas u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
842. 9028 Sashegy puszta Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
843. 9028 Sashegyi u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
844. 9021 Sarkantyú köz Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
845. 9028 Sáfrány u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
846. 9028 Sági út Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
847. 9029 Sárási út Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
848. 9029 Sárás puszta Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
849. 9019 Sárkereki út Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
850. 9029 Sármány u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
851. 9028 Sátor u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
852. 9023 Schima Bandi u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
853. 9022 Schwarzenberg u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
854. 9022 Schweidel u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
855. 9012 Schweitzer Albert Dr. u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
856. 9026 Selmeci u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
857. 9025 Selyem u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
858. 9025 Semmelweis u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
859. 9011 Seress Rezső u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
860. 9028 Serfőző u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
861. 9028 Serfőződombi dűlő Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
862. 9029 Sikló u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
863. 9011 Sikolya u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
864. 9025 Simor János püspök tere Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
865. 9024 Sió u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
866. 9027 Sík Sándor u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
867. 9024 Síp u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
868. 9012 Sokorópátkai út Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
869. 9011 Som köz Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
870. 9028 Somfa u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
871. 9023 Somogyi Béla u. 27-55 páratlan oldal,
26-58 páros oldal
Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
872. 9024 Somogyi Béla u. 1-25 páratlan oldal,
2-24 páros oldal
Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
873. 9028 Somogyi Imre u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
874. 9025 Somos u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
875. 9025 Somos major Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
876. 9025 Soproni 4-es vasúti őrház Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
877. 9028 Soproni út Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
878. 9023 Sorház u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
879. 9012 Sorompó u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
880. 9025 Sóház köz Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
881. 9028 Sólyom u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
882. 9029 Sövény u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
883. 9029 Sövényes u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
884. 9023 Sport u. Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
885. 9027 Stadion u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
886. 9022 Stelczer Lajos u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
887. 9011 Sugár út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
888. 9012 Sulyok Vince u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
889. 9028 Summás u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
890. 9025 Sütő u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
891. 9028 Szabadi u. 1-végig páratlan oldal Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
892. 9028 Szabadi u. 2-végig páros oldal Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
893. 9021 Szabadsajtó u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
894. 9026 Szabadrév u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
895. 9029 Szabadság u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
896. 9028 Szabó Béla u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
897. 9012 Szabó János út Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
898. 9012 Szabó Pál u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
899. 9023 Szabolcska Mihály u. 1-23 páratlan oldal,
2-24 páros oldal
Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
900. 9023 Szabolcska Mihály u. 25-végig páratlan oldal,
26-végig páros oldal
Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
901. 9030 Szakajtós u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
902. 9025 Szalay Imre u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
903. 9028 Szalma u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
904. 9012 Szalvai Mihály u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
905. 9024 Szamóca u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
906. 9022 Szappanos köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
907. 9011 Szarka vár Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
908. 9029 Szarkaláb u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
909. 9025 Szarvas u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
910. 9024 Szauter Ferenc u. Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
911. 9028 Szántó u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
912. 9026 Szárcsa u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
913. 9030 Száva u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
914. 9028 Századosházi dűlő Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
915. 9012 Szeder u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
916. 9022 Szedres köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
917. 9011 Szedres út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
918. 9025 Szegfű u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
919. 9012 Szekeres Bónis u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
920. 9012 Szellő u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
921. 9023 Szenes Iván park Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
922. 9026 Szent-Györgyi Albert u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
923. 9024 Szent Imre út 1-61 páratlan aoldal,
2-114 páros oldal
Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
924. 9028 Szent Imre út 63-107 páratlan oldal,
116-166 páros oldal
Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
925. 9028 Szent Imre út 109-149 páratlan oldal,
168-198 páros oldal
Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
926. 9028 Szent Imre út 151-végig páratlan oldal,
200-végig páros oldal
Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
927. 9021 Szent István út 1-33 páratlan oldal,
2-10 páros oldal
Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
928. 9022 Szent István út 35-végig páratlan oldal,
12-végig páros oldal
Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
929. 9027 Szentiváni út Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
930. 9019 Szent László út Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
931. 9024 Szentlélek tér Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
932. 9025 Szent Vendel u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
933. 9027 Szentvid u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
934. 9028 Szerencse u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
935. 9019 Szertár köz Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
936. 9012 Szertári u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
937. 9027 Szeszgyár u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
938. 9022 Széchenyi tér Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
939. 9028 Székely u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
940. 9012 Szél út Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
941. 9028 Széles u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
942. 9027 Szélső u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
943. 9028 Széna u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
944. 9012 Szép Ernő u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
945. 9024 Szérűskert u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
946. 9025 Sziget u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
947. 9023 Szigethy Attila u. 42-78 páros oldal Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
948. 9023 Szigethy Attila u. 41-65 páratlan oldal Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
949. 9023 Szigethy Attila u. 67-végig páratlan oldal,
80-végig páros oldal
Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
950. 9024 Szigethy Attila u. 1-39 páratlan oldal,
2-40 páros oldal
Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
951. 9027 Szigetvári út Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
952. 9030 Szigligeti Ede u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
953. 9011 Szikes köz Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
954. 9011 Szikes út Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
955. 9012 Szikvíz u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
956. 9024 Szilva u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
957. 9028 Szilváskerti u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
958. 9012 Szirányi Miklós Dr. u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
959. 9025 Szirom u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
960. 9029 Szitásdomb u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
961. 9027 Szittya u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
962. 9025 Szivárvány u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
963. 9027 Szívcentrum tér Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
964. 9011 Szkíta u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
965. 9027 Szondi u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
966. 9028 Szörényi Éva u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
967. 9027 Szövetkezet u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
968. 9026 Szövetség u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
969. 9023 Szövő u. Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
970. 9028 Szőlődomb u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
971. 9028 Szőlős u. Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
972. 9030 Szőlőskert u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
973. 9028 Szőnyi Márton u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
974. 9026 Szürkegém u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
975. 9022 Szűk köz Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
976. 9025 Tajtékos u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
977. 9028 Takaros u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
978. 9025 Taligás u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
979. 9030 Tamási Áron u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
980. 9022 Tarcsay Vilmos u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
981. 9025 Tarkarét u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
982. 9028 Tarsoly u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
983. 9012 Tas vezér u. Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
984. 9028 Tatai út Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
985. 9027 Tatár u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
986. 9025 Tavasz u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
987. 9028 Tavi út Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
988. 9019 Tavirózsa u. Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
989. 9026 Tábor u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
990. 9025 Tákó u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
991. 9024 Táncsics Mihály u. Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
992. 9027 Tárna u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
993. 9019 Tárnics u. Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
994. 9028 Tárogató u. 1-15 páratlan oldal,
2-16 páros oldal
Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
995. 9028 Tárogató u. 17-végig páratlan oldal,
18-végig páros oldal
Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
996. 9027 Tátika u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
997. 9023 Tegez u. Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
998. 9030 Telek u. Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
999. 9022 Teleki László u. 21-végig páratlan oldal,
22-végig páros oldal
Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
1000. 9022 Teleki László u. 1-19 páratlan oldal,
2-20 páros oldal
Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
1001. 9028 Telihold u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1002. 9030 Temető köz Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
1003. 9025 Temető u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
1004. 9019 Temető sor Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
1005. 9028 Templom u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
1006. 9012 Tenkes u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
1007. 9024 Tessedik Sámuel u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
1008. 9024 Téglagyári út Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
1009. 9023 Téglavető u. Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
1010. 9025 Tél u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
1011. 9027 Tibormajori út Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
1012. 9011 Tibormajori út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1013. 9019 Tiborc u. Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
1014. 9023 Tihanyi Árpád út 59-végig páratlan oldal,
46-54 páros oldal,
68-végig páros oldal
Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
1015. 9023 Tihanyi Árpád út 37-57 páratlan oldal,
32-36 páros oldal,
56-66 páros oldal
Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
1016. 9023 Tihanyi Árpád út 38-44 páros oldal Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
1017. 9023 Tihanyi Árpád út 1-35 páratlan oldal Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
1018. 9023 Tihanyi Árpád út 2-30 páros oldal Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
1019. 9027 Tinódi u. Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
1020. 9028 Tiszafa u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
1021. 9027 Toldi u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
1022. 9027 Tompa u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
1023. 9012 Torda István Dr. u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
1024. 9027 Tó u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
1025. 9030 Tóparti u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
1026. 9027 Tóth László u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
1027. 9011 Tölgyes u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1028. 9024 Tölgyfa u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
1029. 9011 Tölös u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
1030. 9025 Töltés u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
1031. 9025 Töltésszer u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
1032. 9028 Tömő u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1033. 9028 Török Ignác u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1034. 9023 Török István u. Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
1035. 9027 Török u. Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
1036. 9011 Törökverő út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1037. 9025 Törpe u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
1038. 9011 Tövis u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
1039. 9026 Tőzike u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
1040. 9028 Traktoros u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
1041. 9025 Transzportház köz Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
1042. 9028 Tuja u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
1043. 9025 Tulipán u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
1044. 9028 Tusnádi u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1045. 9026 Tutajos u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
1046. 9029 Tündérfátyol u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
1047. 9022 Türr István u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
1048. 9012 Tüzép u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
1049. 9025 Tűz u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
1050. 9012 Tűzkő-kert u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
1051. 9028 Tűzmadár u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1052. 9023 Urbantsok u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
1053. 9028 Új u. 1-végig páratlan oldal Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
1054. 9028 Új u. 2-végig páros oldal Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1055. 9012 Új Élet út Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
1056. 9026 Újfalusi országút Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
1057. 9025 Újhold u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
1058. 9025 Újító u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
1059. 9022 Új kapu u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
1060. 9012 Újkút u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
1061. 9024 Újlak u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
1062. 9011 Új major Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
1063. 9025 Új sor Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
1064. 9022 Újvilág u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
1065. 9025 Úsztató u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
1066. 9011 Útőrház Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1067. 9030 Úttörő u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
1068. 9028 Üteg u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1069. 9011 Űrhajós u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1070. 9028 Vadalma u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
1071. 9028 Vadgesztenye u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1072. 9011 Vadrózsa u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
1073. 9012 Vadvirág u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
1074. 9027 Vagongyár u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
1075. 9011 Vajda János u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
1076. 9025 Vak u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
1077. 9028 Vak Bottyán u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
1078. 9029 Vanília u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
1079. 9022 Varga u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
1080. 9028 Varga Katalin u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1081. 9028 Vargánya u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1082. 9025 Vasas u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
1083. 9022 Vas Gereben u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
1084. 9019 Vaskapu út Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
1085. 9012 Vasútállomás Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
1086. 9011 Vasútállomás Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1087. 9011 Vasút sor Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Váci u. 1-3.
1088. 9021 Vasút u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
1089. 9011 Vasúti őrházak Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1090. 9024 Vasvári Pál u. Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
1091. 9011 Váci Mihály u. Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1092. 9025 Vágány u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
1093. 9027 Vágóhíd u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
1094. 9025 Váltó u. Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
1095. 9025 Vámbéry Ármin u. Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
1096. 9030 Vámosi u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
1097. 9028 Vándor u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1098. 9025 Városház köz Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
1099. 9021 Városház tér Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
1100. 9026 Vásárhelyi Pál u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
1101. 9024 Vásártér u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
1102. 9025 Velence köz Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
1103. 9028 Venyige u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1104. 9028 Verebes József u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
1105. 9012 Veres Péter u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
1106. 9023 Verseny u. 13-végig páratlan oldal,
14-végig páros oldal
Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
1107. 9023 Verseny u. 1-11 páratlan oldal,
2-12 páros oldal
Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
1108. 9028 Veszprémi út Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
1109. 9028 Vessző u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
1110. 9023 Vezér u. Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
1111. 9024 Vécsey u. Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
1112. 9026 Vidra u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
1113. 9030 Vihar u. Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
1114. 9012 Világosvár u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
1115. 9025 Viola u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
1116. 9028 Virág u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
1117. 9028 Virágos u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1118. 9021 Virágpiac tér Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
1119. 9026 Viza u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
1120. 9026 Vizimolnár u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
1121. 9026 Vízmű u. Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
1122. 9026 Víztorony u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
1123. 9026 Víztükör u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
1124. 9028 Volán u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1125. 9011 Vonal út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1126. 9011 Vonat út Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1127. 9029 Votinszky Andor u. Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
1128. 9025 Völgyszigeti út Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
1129. 9027 Vörösfenyő u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
1130. 9022 Vörösmarty u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
1131. 9028 Vörössipkás u. Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
1132. 9027 Wass Albert tér Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
1133. 9021 Wennes Jenő sétány Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
1134. 9024 Wesselényi u. Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
1135. 9024 Winter Ernő u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
1136. 9011 Wittman tag Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1137. 9012 Ybl Miklós u. Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
1138. 9012 Ybl sétány Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
1139. 9021 Zechmeister u. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
1140. 9026 Zemplén u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
1141. 9028 Zichy Ottó u. Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
1142. 9023 Zombor u. Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
1143. 9026 Zólyom u. Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
1144. 9028 Zöld u. 1 Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
1145. 9028 Zöld u. 3-végig páratlan oldal,
2-végig páros oldal
Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1146. 9011 Zöldike u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
1147. 9011 Zrínyi köz Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1148. 9024 Zrínyi u. 1-25 páratlan oldal,
2-26 páros oldal
Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
1149. 9024 Zrínyi u. 53-végig páratlan oldal,
54-végig páros oldal
Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
1150. 9024 Zrínyi u. 27-51 páratlan oldal,
28-52 páros oldal
Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
1151. 9025 Zúgó u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
1152. 9022 Zsák u. Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
1153. 9011 Zsálya u. Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
1154. 9011 Zsellér dűlő Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
1155. 9012 Zsellér u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
1156. 9012 Zsigmond király u. Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
1157. 9024 Zsilip u. Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
1158. 9028 Zsivány u. Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
1159. 9025 Zsombék u. Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.

  Vissza az oldal tetejére