14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésének végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2015. évi költségvetés).

2. § A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését

a) a 2015. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámait bemutató 1. melléklet,

b) a 2015. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,

c) a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,

d) az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,

e) az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,

f) a 2015. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,

g) a költségvetési szervek 2015. évi maradvány-elszámolásának részletezését bemutató 7. melléklet,

h) az Önkormányzat 2015. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,

i) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2015. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,

j) a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2015. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet,

k) a költségvetési szervek 2015. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,

l) az Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,

m) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,

n) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását bemutató 14. melléklet,

o) az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2015. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,

p) a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2015. évi közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint

r) a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet

tartalmazza.

II. Fejezet

A 2015. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

1. A 2015. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. § A 2015. évi költségvetés

a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 48.491.990 eFt,

b) teljesített bevétele 153.854.474 eFt és

c) teljesített kiadása 141.048.897 eFt.

4. § A 2015. évi költségvetés maradványa

a) a költségvetési szerv vonatkozásában 28.987 eFt és

b) az Önkormányzat vonatkozásában 12.776.590 eFt.

2. A 2015. évi maradványnak a 2016. évi költségvetésben történő számbavétele

5. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

a) a költségvetési szerv költségvetésében 28.987 eFt, továbbá

b) az Önkormányzat költségvetésében 10.461.075 eFt

maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2015. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben részletezettek szerinti maradvány a költségvetési szerv költségvetési előirányzatát 2016. május hónapban megváltoztatja, ennek átvezetésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletén a 2016. júniusi zárással egyidejűleg kerül sor.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez * 

9. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére