4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet

Győr megyei jogú város önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) Önkormányzati rendelet módosításáról *