18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A helyi építési szabályzat módosításának hatályba lépéséig, de legfeljebb a az adott területre elrendelt változtatási tilalom hatálybalépésétől számított 3 évig változtatási tilalom áll fenn a

a) *  2629 hrsz., 3560 hrsz., 3561 hrsz., 3708 hrsz., 3712 hrsz., 3818 hrsz., 3833 hrsz., 3839 hrsz., 3848 hrsz., 3852 hrsz., 3854 hrsz., 3855 hrsz., 3856 hrsz., 3881 hrsz., 3889 hrsz., 4036/1 hrsz., 4054 hrsz., 4067 hrsz., 4068 hrsz., 4080 hrsz., 4451 hrsz. és a 10506 hrsz. alatti ingatlanokra,

b) *  00003, 00004, 00055, 00065, 00569 kivéve a 1444/57, 1447/58, 1444/59, 1413/4 és 1445/2 hrsz.-ú ingatlanokra, 00572, 00573, 00595, 00966, 00968, 02038, 02388, 02389, 02393, 02583, 02602, 02603, 02611, 02630, 02631, 02632, 02633, 02634, 02635, 02636, 02927, 02928, 04193, 04194, 04195, 04164, 04220, 04479, 04592, 04599 sz. építési övezetekre,

c) *  a 01190, 04187, 04553 sz. építési övezetekre és a 25799 és a 25800 hrsz.-ú ingatlanokra,

d) *  a 11662, 11663/1, 11667/2, 11667/3, 11667/4, 11668 és a 11669 hrsz.-ú ingatlanokra, 02197; 02198; 02199; 02200 és a 04127 sz. építési övezetekre,

e) *  a 02207 és a 02208 sz. építési övezetekre,

f) *  a 02470 sz. építési övezetre kivéve a 9163 és a 9169/2 hrsz.-ú ingatlanokat és

g) *  a 00144, 00145, 00147, 00148, 00150, 00151, 00152, 00153, 00155, 00156, 02018, 02109, 02492, 02529, 03156, 04486, 04684, 04685, 04820, 04821, 04823, 04824, 04825, 04826 , 04827, 04828, 04835 és a 04836 sz. építési övezetekre.

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. § a) pontja és 3. §-a 2018. június 24. napján lép hatályba.

2/A. § *  A rendelet 1. § g) pontjában foglalt rendelkezések a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandóak.

3. § * 

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző


  Vissza az oldal tetejére