21/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet

Településrendezéssel összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról *