8/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2019-018, SZTM 2019-036, SZTM 2019-039, SZTM 2019-041 és az SZTM 2019-042 számú rendezési tervmódosításokra tekintettel, valamint korábban elrendelt változtatási tilalmak megszüntetéséről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 2 évig változtatási tilalom áll fenn

a) a 01147, 01346, 02024 és a 03152 sz.,

b) a 00598, 00600 és a 03060 sz.,

c) a 00149, 00160, 00161 és a 00927 sz.,

d) a 00925, 00926, 00931, 00953, 00963, 01596, 01597 és a 03055 sz. és

e) a 01931, 01944, 01945, 01946 és a 01947 sz.

építési övezeten.

2. § * 

3. § Jelen rendelet 2019. április 27-én lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Általános indoklás

Az Étv. 20. §-a alapján az érintett területre változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

Részletes Indoklás

az 1. §-hoz

Az érintett területek övezeti sorszámát tartalmazó rendelkezés.

a 2. §-hoz

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet szövegcserés módosításával változtatási tilalom megszüntetése.

a 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépését meghatározó rendelkezés.


  Vissza az oldal tetejére