9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, valamint az a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésének végrehajtására (a továbbiakban az a)-c) pont együtt: 2018. évi költségvetés).

2. § A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését

1. a 2018. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámait bemutató 1. melléklet,

2. a 2018. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,

3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,

4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,

5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,

6. a 2018. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,

7. a költségvetési szervek 2018. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlan támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,

8. az Önkormányzat 2018. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,

9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,

10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2018. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet,

11. a költségvetési szervek 2018. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,

12. az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,

13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,

14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását bemutató 14. melléklet,

15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2018. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,

16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint

17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet

tartalmazza.

II. Fejezet

A 2018. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

2. A 2018. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. § A 2018. évi költségvetés

a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 69.838.547.443 Ft,

b) teljesített bevétele 64.072.963.721 Ft,

c) teljesített kiadása 50.119.336.728 Ft és

d) egyenlege 13.953.626.993 Ft.

4. § A 2018. évi költségvetés maradványa

a) a költségvetési szerv vonatkozásában 269.864.541 Ft és

b) az Önkormányzat vonatkozásában 13.683.762.452 Ft.

3. A 2018. évi maradványnak a 2019. évi költségvetésben történő számbavétele

5. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

a) a költségvetési szerv költségvetésében 269.864.541 Ft, továbbá

b) az Önkormányzat költségvetésében 7.157.082.794 Ft

maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2018. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben szereplő maradványt a költségvetési szerv költségvetési előirányzataiban 2019. május 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. Hatályba léptető rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2019. április 27. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére