16/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről Szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról *