15/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú bérlakások veszélyhelyzetre tekintettel meghatározott bérleti díjáról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 13. §-ában szabályozott bármely jogcímen - kivéve az 5. pontban meghatározottat - biztosított lakás bérlője 2020. május 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig, vagy ha a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet előbb megszűnik, a veszélyhelyzet megszűnéséig a havonta fizetendő bérleti díj 50%-át fizeti bérleti díjként. * 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András Dr. Lipovits Szilárd
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére