Indokolás

26/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § * 

10. § * 

11. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

12. § * 

13. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, a 7. §, a 10. §, a 11. § (2) bekezdése és a 12. § 2021. július 15-én lép hatályba.

(3) A 4. §, az 5. §, a 8. § és a 11. § (1) bekezdése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a fejlesztő között az SZTM 2019-051 számú szabályozási tervmódosítással kialakuló fejlesztési területre vonatkozó településrendezési szerződés hatálybalépését követő napon, de legkorábban 2021. július 30. napján lép hatályba.

(4) A 9. § és a 11. § (3) bekezdése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a fejlesztő között az SZTM 2021-007 számú szabályozási tervmódosítással kialakuló fejlesztési területre vonatkozó településrendezési szerződés hatálybalépését követő napon, de legkorábban 2021. július 15. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András dr. Lipovits Szilárd
polgármester jegyző

1-3. melléklet a 26/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére