Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának (szerkezetének, táblázatainak) meghatározásáról * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület költségvetési rendeletét az alábbi szerkezetben határozza meg:

I. fejezet: A rendelet hatálya
II. fejezet: Önkormányzat bevételei és kiadásai
Általános és céltartalék
Költségvetési támogatás (Intézményfinanszírozás)
Vagyonnövekedés, kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat
III. fejezet: Pénzmaradvány elszámolása és felhasználása
IV. fejezet: A költségvetés végrehajtásának szabályai
A költségvetési intézmények gazdálkodása
A polgármester hatásköre
A bankszámlavezetés rendje
Követelésről lemondás
Vegyes rendelkezések
V. fejezet: Mellékletek
VI. fejezet: Záró rendelkezések

(2) A rendelet mellékleteinek jegyzéke e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletét az alábbi szerkezetben határozza meg:

Zárszámadás

Pénzmaradvány

Záró rendelkezések

Szöveges indoklás

(2) A rendelet mellékleteinek jegyzékét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (II. 9.) önkormányzati rendelete „A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának (szerkezetének,táblázatainak) meghatározásáról” hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Hévíz, 2011. január 25.

dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző
Papp Gábor s. k.
polgármester

1. számú melléklet

Költségvetési rendelet mellékletei

1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Pénzügyi mérlege

1/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Működési bevételeinek és kiadásainak alakulása

1/2. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

1/3. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Pénzügyi mérleg főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

1/4. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Működési támogatás, végleges pénzeszköz átvétel

1/4/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal normatív állami hozzájárulás bevételeinek részletezése

1/5. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Felhalmozási bevételei

1/6. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Támogatás értékű és ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz-átadás

1/7. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Beruházási és felhalmozási kiadásai

1/7/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

1/8. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Kiadási tartaléka

2. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénzügyi mérlege

2/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési és egyéb bevételei feladatonként

2/1/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal sajátos működési bevételek

2/2. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési célú és egyéb kiadások feladatonként

2/3. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Szociálpolitikai juttatások

3. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és önállóan működő intézmények pénzügyi mérlege

3/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete pénzügyi mérlege

3/2. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola pénzügyi mérlege

3/3. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Illyés Gyula Általános Iskola pénzügyi mérlege

3/4. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda pénzügyi mérlege

3/5. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény pénzügyi mérlege

3/6. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Gróf I. Festetics György Művelődési Központ pénzügyi mérlege

4. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve

5. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete előirányzat felhasználási ütemterve

6. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola előirányzat felhasználási ütemterve

7. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Illyés Gyula Általános Iskola előirányzat felhasználási ütemterve

8. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda előirányzat felhasználási ütemterve

9. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény előirányzat felhasználási ütemterve

10. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Gróf I. Festetics György Művelődési Központ előirányzat felhasználási ütemterv

11. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Bevétel-kiadás tárgyévi és azt követő 2 évi terve

12. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Létszámkerete

13. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Várható vagyonmérlege

14. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

15. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Közvetett támogatása

16. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat által felvett és nyújtott hitel, kölcsön, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

17. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Költségvetési rendeletét alátámasztó hatályos önkormányzati rendeletek

2. számú melléklet

Zárszámadási rendelet mellékletei

1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Pénzügyi Mérlege

1/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Működési bevételeinek és kiadásainak alakulása

1/2. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

1/3. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Pénzügyi mérleg főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

1/4. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Működési támogatás, végleges pénzeszköz átvétel

1/4/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Normatív állami hozzájárulások elszámolása és tényleges mutatószámok alakulása

1/5. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Felhalmozási célú bevétel

1/6. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Támogatás értékű és ÁHT-n kívüli

működési pénzeszköz-átadás

1/6/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Társadalmi szervek támogatása polgármesteri keret terhére

1/7. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Beruházási és felhalmozási kiadásai

1/7/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

2. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénzügyi mérlege

2/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési célú és egyéb bevételek feladatonként

2/1/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal sajátos működési bevételek

2/2. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési és egyéb kiadások

2/3. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai juttatások

3. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és önállóan működő intézmények pénzügyi mérlege

3/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete pénzügyi mérlege

3/2. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola pénzügyi mérlege

3/3. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Illyés Gyula Általános Iskola pénzügyi mérlege

3/4. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Napközi Óvoda pénzügyi mérlege

3/5. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény pénzügyi mérlege

3/6. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Gróf I. Festetics György Művelődési Központ pénzügyi mérlege

4. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Intézmények kiadásának forrásösszetétele

5. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Vagyonmérlege

5/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok kimutatása

5/2. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Forgalomképes és stratégiai ingatlan vagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5/3. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Befejezetlen beruházások állománya

5/4. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat 0-ra leírt, használatban lévő eszközök állománya

5/5. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat könyvtári könyvállománya és egyéb dokumentumok

5/6. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat képzőművészeti és egyéb kulturális javak

6. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

7. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Közvetett támogatás

8. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

9. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Egyszerűsített mérleg

10. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

11. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

12. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Egyszerűsített eredmény-kimutatás

13. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

14. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti pénzmaradvány kimutatása

14/1. számú melléklet: Hévíz Város Önkormányzat Tárgyévi pénzmaradvány felhasználása tárgyévet követő évben


  Vissza az oldal tetejére