Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A talajterhelési díj alapja

1. § A talajterhelési díj alapja:

a) A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége, illetve

b) *  Mérési lehetőség hiányában kibocsátási helyenként 0,05 m3/nap/fő átalány, ahol:

ba) fő alatt a kibocsátási helyhez tartozó ingatlanban lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát

bb) nap alatt az ingatlan lakóhelyként, tartózkodási helyként való megjelölésének időtartamát

kell érteni.

2. Eljárási szabályok

2. § (1) A bevallott talajterhelési díj kötelezettséget tárgyévet követő év március 31. napjáig kell megfizetni Hévíz város jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) által vezetett 11749039-015432429-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlára.

(2) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj számlán rendelkezésre álló összeget december 31-éig a települési környezetvédelmi alap javára átutalja.

3. § (1) Az önkormányzati adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év március 1. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott mennyiséggel.

(2) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával kapcsolatos személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.

4. § (1) Az önkormányzati rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az annak módosításáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (IV. 1.) önkormányzati rendelete és a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelete.

Hévíz, 2013. november 25.

dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző
Papp Gábor s. k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére