Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra terjed ki.

2. § Hévízi Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkarendjében 2014. július 14-től 2014. augusztus 17-ig, és 2014. december 22-től 2015. január 2. napjáig igazgatási szünetet tart.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 3. napján a hatályát veszti.

Hévíz, 2014. február 4.

dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző
Papp Gábor s. k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére