Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hévíz Város Önkormányzat által fenntartott intézményben (a továbbiakban: költségvetési szerv) dolgozókra:

a) az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóira, a Polgármesteri Hivatal dolgozóira (engedélyezettek),

b) az önkormányzat intézményeitől nyugdíjba vonult, valamint a CSED-en, GYED-en, GYES-en, GYET-en lévőkre.

c) a hévízi köznevelési intézményben foglalkoztatottra.

2. § *  A Gazdasági, Műszaki, Ellátó Szervezet igazgatója, az engedélyezetteken kívüli személyeknek a szabad kapacitás erejéig vendégétkeztetést engedélyezhet.

2. Az étkezés térítési díja

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megjelölt dolgozók munkahelyi étkeztetés igénybevételéért fizetendő térítési díja a mindenkori élelmiszer nyersanyagnorma és az intézményi rezsiköltség (nyersanyagnorma 80%-a), melyet a mindenkori ÁFA törvénynek megfelelő általános forgalmi adóval kell növelni.

(2) A 2. §-ban említett vendégétkezők térítési díja a mindenkori élelmiszer nyersanyagnorma valamint az intézményi rezsiköltség (nyersanyagnorma 130%-a), melyet a mindenkori ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adóval kell növelni.

4. § Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés e rendeletben nem szabályozott kérdéseiben az intézmény vezetője dönt.

5. § Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezés

6. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

A B C D E F

Megnevezés
Nyersanyag
norma
Ft/nap
Intézményi
rezsiköltség
Ft/nap
Térítési
díj
Ft/nap
27% ÁFA Ft/nap Intézményi térítési díj
(Bruttó) Ft/nap
1. a. Engedélyezettek:
Önkormányzati intézményeknél dolgozók, nyugdíjas dolgozók, CSED-on, GYED-en, GYES-en, GYET-en lévők
Ebéd
260 208 468 127 595
1. b. KLIK által Hévízen foglalkoztatott tanár, tanító, iskolatitkár és
technikai dolgozók, nyugdíjas dolgozók
Ebéd
260 208 468 127 595
1. c. Engedélyezettek-
KLIK
dolgozók
Diétás-Ebéd
350 280 630 170 800
2. Vendégétkezés
Önk. intézménynél munkaviszonyban nem állók részére GAMESZ vezető engedélyével
Reggeli 140 180 320 85 405
Tízórai 70 90 160 45 205
Ebéd 285 370 655 175 830
Uzsonna 80 105 185 50 235
Vacsora 170 220 390 105 495

  Vissza az oldal tetejére