Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a Hévízi Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőre és munkavállalóra terjed ki.

2. § Hévízi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkarendjében 2019. július 29. naptól 2019. augusztus 20. napig és 2019. december 24. naptól 2020. január 2. napjáig igazgatási szünetet tart.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. január 3. napján hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére