Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) „Hévíz Város Fejlesztéséért” díj adományozható azoknak, akik a közbiztonságért, a városfejlesztésért, a város épített környezetének kialakítása, fenntartása, szépítése, a meglévő értékeinek megőrzéséért, a város környezetének és természeti kincseinek védelméért és megóvásáért tevékenykednek, vagy a város gazdasági fejlődése érdekében kimagasló, eredményes teljesítményt nyújtottak, továbbá a város hírnevét a média valamely területén erősítették.”

2. § A rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére