Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a Hévízi Polgármesteri Hivatalban a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőre és munkavállalóra terjed ki.

2. § Hévízi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkarendjében 2020. augusztus 3. naptól 2020. augusztus 20. napig és 2020. december 28. naptól 2021. január 3. napjáig igazgatási szünetet tart.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. január 4. napján hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére