Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hévíz Város Önkormányzat által fenntartott intézményben (a továbbiakban: költségvetési szerv) dolgozókra:

a) az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóira, a Polgármesteri Hivatal dolgozóira (engedélyezettek),

b) az önkormányzat intézményeitől nyugdíjba vonult, valamint a CSED-en, GYED-en, GYES-en, GYET-en lévőkre.

c) a hévízi köznevelési intézményben foglalkoztatottra.

2. § *  A Gazdasági, Műszaki, Ellátó Szervezet igazgatója, az engedélyezetteken kívüli személyeknek a szabad kapacitás erejéig vendégétkeztetést engedélyezhet.

2. Az étkezés térítési díja

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megjelölt dolgozók munkahelyi étkeztetés igénybevételéért fizetendő térítési díja a mindenkori élelmiszer nyersanyagnorma és az intézményi rezsiköltség (nyersanyagnorma 80%-a), melyet a mindenkori ÁFA törvénynek megfelelő általános forgalmi adóval kell növelni.

(2) *  A 2. §-ban említett vendégétkezők térítési díja a mindenkori élelmiszer nyersanyagnorma, valamint az intézményi rezsiköltség (nyersanyagnorma 160%-a), melyet a mindenkori Áfa törvény szerinti általános forgalmi adóval kell növelni.

4. § Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés e rendeletben nem szabályozott kérdéseiben az intézmény vezetője dönt.

5. § Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezés

6. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

A B C D E F
Megnevezés Nyersanyag
norma
Ft/nap
Intézményi
rezsiköltség
Ft/nap
Térítési
díj
Ft/nap
27% ÁFA Ft/nap Intézményi térítési díj
(Bruttó) Ft/nap
1.a. Engedélyezettek:
Önkormányzati intézményeknél dolgozók, nyugdíjas dolgozók, CSED-en, GYED-en, GYES-en, GYET-en lévők
Ebéd
313 250 563 152 715
1.b. KLIK által Hévízen foglalkoztatott tanár, tanító, iskolatitkár és
technikai dolgozók
Ebéd
313 250 563 152 715
1.c. Engedélyezettek-
KLIK
dolgozók
Diétás-Ebéd
455 364 819 221 1040
2. Vendégétkezés
Önk. intézménynél munkaviszonyban
nem állók részére GAMESZ igazgató engedélyével
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Vacsora
168
85
342
96
204
269
135
548
152
327
437
220
890
248
531
118
60
240
67
144
555
280
1130
315
675

  Vissza az oldal tetejére