Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § A rendelet 2017. február 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a 2/2017. (I. 27.) számú önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére