Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a Rózsakert Társasház nem lakás céljára szolgáló helyiségei használatának, hasznosításának és megváltoztatásának szabályairól

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 67. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Hévíz, Rákóczi u. 17. szám alatti, a Rózsakert Társasházban lévő 978/A/3. hrsz.-ú, étteremként nyilvántartott ingatlanra a hozzá kapcsolódó 978. hrsz.-ú ingatlan 311,53 m2 nagyságú, az étterem beépített teraszként funkcionáló területrészére, mint nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek megváltoztatásának módjára, feltételeire terjed ki.

2. § Az 1. § szerinti ingatlanok a Gr. Festetics György tér meghatározó, városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű ingatlan együttesét jelentik. E városkép megőrzése, a település belvárosi arculatának, hangulatának megóvása elsőrendű közérdek.

3. § Az 1. § szerinti ingatlan és a hozzá kapcsolódó terasz használatának, hasznosításának módja étterem és vendéglátóipari előkert (terasz).

4. § A használat, hasznosítás megváltoztatása jelen rendelet módosítása útján lehetséges. Az erre irányuló kérelmet az ingatlan tulajdonosa terjesztheti elő. A kérelemhez a tervezett használati, hasznosítási mód részletes leírását, látványtervét csatolni kell. A rendelet módosítása a kérelmezőt nem mentesíti az egyéb jogszabályok által előírt hozzájárulások, engedélyek beszerzése alól.

5. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

  Vissza az oldal tetejére