Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § (1) A rendelet 1. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. április 1-től kell alkalmazni, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 2-3. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére