Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-8. § * 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1-5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére