Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a Hévízi Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőre és munkavállalóra terjed ki.

2. § Hévízi Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkarendjében 2022. július 25. naptól 2022. augusztus 12. napig és 2022. december 27. naptól 2022. december 30. napjáig igazgatási szünetet tart.

3. § Ez a rendelet 2022. január 28-án lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére