Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) bevételek főösszege: előirányzat 6 408 571 000 forint, teljesítés 5 945 524 000 forint,

b) kiadások főösszege: előirányzat 6 408 571 000 forint, teljesítés 3 114 426 000 forint összegben hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeket 2 918 585 000 forint módosított előirányzattal, 2 778 927 000 forint teljesítéssel, ebből

a) működési célú bevételeket 1 968 426 000 forint módosított előirányzattal 1 828 767 000 forint teljesítéssel,

b) felhalmozási célú bevételeket 950 159 000 forint módosított előirányzattal 950 160 000 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 6 184 059 000 forint módosított előirányzattal 2 900 310 000 forint teljesítéssel, ebből

a) működési célú kiadásokat 2 964 187 000 forint módosított előirányzattal, 2 218 729 000 forint teljesítéssel,

b) a felhalmozási célú kiadásokat 3 219 872 000 forint módosított előirányzattal, 681 581 000 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(4) A finanszírozási bevételéket 3 489 986 000 forint módosított előirányzattal 3 166 597000 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(5) A finanszírozási kiadásokat 224 513 000 forint módosított előirányzattal, 214 116 000 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(6) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

a) személyi juttatásokat 891 601 000 forint módosított előirányzattal, 834 134 000 forint teljesítéssel,

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 162 570 000 forint módosított előirányzattal, 137 151 000 forint teljesítéssel,

c) dologi kiadásokat 1 285 644 000 forint módosított előirányzattal, 920 510 000 forint teljesítéssel a 26. melléklet tartalmával,

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 16 309 000 forint módosított előirányzattal, 7 366 000 forint teljesítéssel,

e) egyéb működési célú kiadásokat 608 063 000 forint módosított előirányzattal 319 568 000 forint teljesítéssel a 7. és 9. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 4.; 5.; 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei finanszírozási célú bevételein belül az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét

a) Hévíz Város Önkormányzat esetében 3 045 318 764 forint,

b) a Hévízi Polgármesteri Hivatal esetében 20 650 352 forint,

c) a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete esetében 3 531 540 forint,

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda esetében 1 308 980 forint,

e) a I. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális gyűjtemény esetében 15 071 685 forint,

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény esetében 16 338 211 forint,

összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és (2) bekezdés szerinti intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-16. sorában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és (2) bekezdés szerinti intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-26. sorában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek Hévíz Város Önkormányzat és 2. § (2) bekezdés szerinti intézmények (a továbbiakban: intézmények) szerinti teljesítését a 10. melléklet C oszlop 1-27, a 11., 14., 15., 16., 17. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 4. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások intézmények szerinti teljesítését a 10. melléklet F oszlop 1-27. sora, a 11., 14., 15., 16., 17. melléklet F oszlop 1-24. sora, Hévíz Város Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 12. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 6. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A 2021. évi költségvetésben módosított előirányzatként megállapított 5.000.000 forint polgármesteri keretből 4 714 000 forint került felhasználásra e rendelet 28. melléklet szerinti részletezéssel.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1 035 585 forintban hagyja jóvá a 10. melléklet F oszlop 42-43. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 18. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 21 286 497 000 forintban, mérleg szerinti eredményt pedig a 23. melléklet alapján -892 313 000 forintban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei vagyonát - a nullára leírt eszközökkel együtt - forgalomképesség szerinti bontásban a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 652 055 132 forint összegben a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(5) Az önkormányzati részesedések és értékpapírok állományát a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

6. § Az önkormányzat és intézményei 2021. december 31-i létszámkeretét 178 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

7. § Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásának 160 203 000 forint összegét az 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat által nyújtott, 2021. december 31-ei hosszú lejáratú fejlesztési hitelállományt a 29. melléklet alapján 12 713 000 forint összegben, az önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitel 2021. 12. 31-ei állományát 898 343 000 forint összegben hagyja jóvá.

9. § (1) A maradvány összegét 2 831 100 346 forint értékben, ezen belül:

a) Hévíz Város Önkormányzat maradványát 2 789 708 477 forint,

b) a Hévízi Polgármesteri Hivatal maradványát 6 073 867 forint,

c) a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetének maradványát 3 502 700 forint,

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 5 914 470 forint,

e) az I. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény maradványát 5 636 314 forint,

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 20 264 518 forint,

összegben, a 24. melléklet 15. sora alapján hagyja jóvá.

(2) A 2021. évi maradványt a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során át kell vezetni.

10. § (1) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket ki kell értesíteni.

(2) A zárszámadás részét képezi

a) a tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő melléklet (30-41. melléklet),

b) vezetői nyilatkozatok az intézmények belső kontrollrendszer működéséről.

11. § * 

12. § * 

13. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

28. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

29. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

30. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

31. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

32. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

33. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

34. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

35. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

36. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

37. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

38. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

39. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

40. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

41. melléklet a 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére